top of page
Wooden Cars

Regulamentul Concursului Organizat De SC CENTRU DE REABILITARE ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA PHOENIX „Giveaway”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „GIVEAWAY” (numit in cele ce urmeaza "Concursul") este compania  SC CENTRU DE REABILITARE ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA PHOENIX cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str. Liviu Rebreanu nr.16, bl. A4, sc.7, ap.72, cam.2, CUI 37726291, cu numar de irnegistrare la Registrul Comertului J40/8812/09.06.2017, reprezentata prin Valentina Contanu și Florin Lixandru, in calitate de Administratori si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe pagina de Facebook CRON Phoenix https://www.facebook.com/CRONPhoenix fiind obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.cron-phoenix.ro/

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

Campania este organizata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 4 august 2022 –11 august 2022, („perioada Campaniei”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in mediul online, prin intermediul paginii de Facebook CRON Phoenix.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta oriunde pe teritoriul Romaniei.

Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei SC CENTRU DE REABILITARE ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA PHOENIX, rudele  de gradul intai (parinti/copii) si doi (frati/surori), sotul/sotia angajatilor.

Participarea la acest Concurs presupune cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament precum si acordul participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Concursul se desfasoara pe pagina de Facebook CRON Phoenix https://www.facebook.com/CRONPhoenix in  perioada 4 august 2022 - 11 august 2022.

Concursul presupune ca fiecare participant sa aprecieze pagina de Facebook CRON-Phoenix. In data de 12 august 2022 se va realiza o extragere a tuturor participantilor prin Random.org.

 

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

 

Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de identificare si/sau de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului. Astfel, in cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre Participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea Participantilor.

 

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS/DESFASURAREA CONCURSULUI

Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate face acest lucru fara a plati nicio taxa, in perioada perioada 04.08.2022 – 11.08.2022.

 

Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

           - Sa intre pe pagina de Facebook CRON Phoenix https://www.facebook.com/CRONPhoenix

           - Sa dea LIKE/FOLLOW paginii de Facebook CRON-Phoenix

           - Sa dea Tag la 3 prieteni de joacă

           - Sa dea Share pe pagina personale

 

Fiecare participant poate sa recomande Concursul pe facebook catre prietenii sai.

 

SECTIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

 

1.In cadrul Concursului se pot castiga cinci premii, astfel cum sunt descrise la art. 6.2 de mai jos.

 

Premiile Concursului reprezinta:

 

Valoarea totala a premiilor este de 2.500 RON, inclusiv TVA.

 

Premiile Concursului constau in:

 

5 consultații de ortopedie pediatrică

Alegerea castigatorilor se va realiza in data de 12.08.2022, din cadrul inscrierilor valide si corecte. Pe langa castigatori se vor alege si 5 (cinci) rezerva.

 

Premiile se acorda in baza extragerii castigatorilor cu ajutorul site-ului random.org. La extragere vor fi luate in calcul toate inscrierile valide inscrise in Concurs in perioada perioada 04 august 2022 – 11 august 2022, care respecta mecanismul detaliat in prezentul Regulament.

 

Validarea castigatorilor se face in baza unui mesaj privat cu datele de contact pentru livrare si a confirmarii datelor personale.

 

Castigatorul va trebui sa transmita Organizatorului toate datele cerute intr-un mesaj privat pe pagina de Facebook, respectiv numele complet, in conformitate cu un act de identitate.

 

Castigator trebuie sa raspunda comentariului de anuntare a castigatorilor, printr-un mesaj pe pagina de Facebook in maximum 48 de ore de la anuntarea acestuia.

 

Dupa aceste 48 de ore, premiul lui va fi acordat primei rezerve.

 

In cazul in care un castigator nu este validat, premiul acestuia va fi acordat primei rezerve extrase si aceeasi procedura se aplica in continuare.

 

Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 2.500 Ron, inclusiv TVA. Suma mentionata mai sus include taxele si impozitele aferente ce vor fi retinute la sursa conform legislatiei in vigoare.

 

Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

Premiile vor fi puse in posesia castigatorilor prin grija Organizatorului de comun acord impreuna cu castigatorul printr-un mesaj privat pe pagina de facebook a Organizatorului. Castigatorii sunt obligati sa prezinte reprezentantului Organizatorului copie dupa actul de identitate pentru validare.

 

SECTIUNEA 7. ANULAREA PREMIILOR

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula alocarea premiilor din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care alocarile de premii nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

 

Orice anulare prematura a alocarii de premii nu implica drepturi pentru participanti.

 

In cazul anularii alocarii premiilor, vor fi postate notificari adecvate in cadrul paginii de Facebook CRON Phoenix – https://www.facebook.com/CRONPhoenix

SECTIUNEA 8. TAXE

Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigatori, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii Premiilor catre castigatori.

 

Imposibilitatea castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia premiului din cadrul acestui Concurs, pana la termenele mentionate la art. 6.3, art. 6.6, precum si art. 6.14 de mai sus exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul poate fi acordat unui alt castigator.

 

Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorului premiului, precum si faptul ca Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentului Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, respectiv: nume, prenume, CNP, seria si numarul Cartii de Identitate.

 

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a Regulamentului Concursului sau din cauza numelui si/sau prenumelui si/sau CI-ului transmise gresit. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora si considerate de catre Organizator drept reale, corecte si complete.

 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 

Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de identificare si/sau contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului.

 

Defectiuni tenhice ale furnizorilor de servicii Internet si/sau defectiunea retelei de socializare Instagram;

 

Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea contului de facebook a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

 

Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tabletei/telefonului de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/tabletei/telefonului).

 

Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

 

Eventualele dispute intre Participanti legate de drepturile asupra conturilor de Facebook;

 

 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

 

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Concursului, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.

 

Organizatorul Concursului nu realizeaza niciun fel de administrare a unei promotii, in sensul termenilor si conditiilor facebook. Aceasta activitate este administrata exclusiv prin actiunile participantilor. Fiecare concurent sau participant trebuie sa beneficieze de o aprobare completa din partea Facebook pentru participarea la prezenta activitate.

Aceasta activitate nu este sponsorizata, sustinuta sau administrata de catre sau in asociere cu Facebook.

In desfasurarea prezentei activitati, se vor realiza exclusiv urmatoarele operatiuni: follow unei pagini si utilizarea cerinta “like” (apreciere) a unei pagini.

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Concurs si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea alegerii si validarii castigatorilor, atribuirea premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin Organizatorilor Concursului.

 

SC CENTRU DE REABILITARE ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA PHOENIX garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15).

 

SC CENTRU DE REABILITARE ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA PHOENIX se angajeaza sa nu dezvaluie niciun fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

 

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea castigatorilor prezentului Concurs, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing).

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor legale. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

 

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.cron-phoenix.ro/

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

 

SC CENTRU DE REABILITARE ORTOPEDICA SI NEUROLOGICA PHOENIX

Formular contact
bottom of page