fbpx
Loading...
TERMENI SI CONDITII2019-04-18T19:15:13+00:00

TERMENI SI CONDITII

Accesarea si folosirea acestui site precum si apelarea la serviciile oferite prin intermediul acestuia, implica acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor de mai jos. Pentru utilizarea in cele mai bune conditii a site-ului si a serviciilor promovate, se recomanda citirea cu atentie a tuturor termenilor si conditiilor.

De asemena utilizatorii acestui site precum si orice Membru al Centrului “CRON Phoenix” se obliga sa nu aduca atingere imaginii si marcii “CRON Phoenix”, drepturilor de autor precum si oricaror altor drepturi conexe acestuia, provenite din inregistrarea marcii.

Facilitatiile Centrului “CRON Phoenix” sunt: fitness, kinetoterapie, medicale, psihoterapie, cunoastere de sine care pot fi accesate impreuna sau separate in functie de necesitatile si preferintele Clientilor.

 1. DEFINITII
 1. CRON Phoenix care va presta serviciile prin intermediul echipei prezentate in sectiunea “Despre”
 2. Client – orice persoana fizica ce va contracta in nume propriu sau orice persoana juridica ce va contracta in numele unei/unor persone fizice serviciile Prestatorului, denumit in cele ce urmeaza “Membru”;
 3. Contract de prestari servicii – conventia incheiata intre Prestator si Client in vederea determinarii tipului de abonament accesat care va asigura dreptul de acces la servicii doar pe eprioadele si doar pentru tipurile de servcii pentru care a fost achitat pretul aferent, contract ce urmeaza a se prelungi automat cu perioadele prevazute pe facturile care detaliaza perioada, valoarea si tipul serviciilor;
 4. Abonament – furnizarea de catre CRON Phoenix a accesului Membrilor la serviciile mentionate la sectiunea “Servicii” in schimbul achitarii pretului afferent acestora, cuantumul pretului fiind stabilit in urma evaluarii initiale efectuate la sediul Prestatorului si a serviciilor accesate de catre Membru;
 5. Perioada contractuala sau valabilitatea abonamentului – perioada sau numarul de sedinte pentru care se solicita accesul la serviciile oferite de CRON Phoenix si/sau perioaele mentionate in facturile fiscal achitate de catre Membru;
 6. Regulament intern de functionare – prevede atat conditiile generale in care se pot presta serviciile prezentate prin intermediul prezentului site precum si a conditiilor de organizare si functionare in cadrul Centrului “CRON Phoenix”
 7. Card de acces denumit in cele ce urmeaza Card de Membru – document tipizat pe care va fi trecuta data fiecarei sedinte in functie de Abonamentul ales.
 8. consimțământ – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 9. date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

 

 

 

 1. TERMENI SI CONDITII GENERALE

Contractul de prestari servicii va fi incheiat pentru pachetul de servicii ales si personalizat in functie de necesitatile Clientului, care de la momentul incheierii contractului va deveni Membru al Centrului “CRON Phoenix”. La incheierea contractului este necesara copia valabila a documentului de identitate.

Pretul serviciilor vor fi achitate in numerar sau POS (nu stiu daca ai momentan aceasta varianta), in baza contractului de prestari servicii si a facturii fiscale care va cuprinde obligatoriu urmatoarele mentiuni: perioada, vaoare si tipul de servicii la care Membrul are acces  si acesta nu va fi restituit indiferent daca Membrul utilizeaza efectiv sau nu serviciile contractate in perioada de valabilitate a acestora.

Abonamentul este nonimal si nu poate fi transferat de catre Membru niciunei terte persoane si este valabil 1 (una) luna la care se adauga 1 (una) saptamana de gratie pentru sedintele ramase neutilizate.

Accesul in incinta Centrului “CRON Phoenix” se poate face in baza Cardului de Membru, care se emite nominal pentru fiecare Client (“Membru”) si pe care trebuie sa-l prezinte in mod obligatoriu membrului/ilor echipei CRON Phoenix cu care intra in contact, in functie de pachetul ales.

 • REGULAMENT DE FUNCTIONARE, ORGANIZARE SI UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR SI PRODUSELOR DIN CADRUL CENTRULUI “CRON Phoenix

Programul de functionare este : 08-20, insa accesul se poate face doar in baza unei programari prealabile,  cu cel putin 24 de ore inainte impreuna cu membrul echipei CRON Phoenix ale carui servicii le solicitati. Anularea programarii nu este valabila cu mai putin de 6 ore inainte de sedinta stabilita.

Accesul la vestiar se face pe baza unei chei urmand a fi predata la sfarsitul sedintei unui membru al echipei CRON Phoenix.

Accesul in cabinetele medicale / sala de fitness se face doar impreuna cu un membru al echipei Centrului CRON Phoenix.

Folosirea aparatelor si echipamentelor se face doar sub indrumarea instructorului sau a unui membru al echipei si va fi facuta corespunzator cu destinatia si utilitatea sa.

Membrul va folosi toate bunurile aflate in incinta Centrului, atat in spatiile principale cat si in anexe, cu diligenta unui bun proprietar, sub sanctiunea achitarii tuturor daunelor produse in caz de producere a acestora din culpa exclusiva a Membrului.

In incinta Centrului CRON Phoenix este interzisa publicitatea de orice fel preecum si impartirea de brosuri sau alte mesaje personale de catre Membrii, fara acordul scris prealabil al Prestatorului.

Consumul de bauturi alcoolice, droguri, medicamente, substante ilegale de catre Membrii este strict interzisa in incinta Centrului si acestia se obliga tacit, prin frecventarea Centrului, in urma parcurgerii acestui regulament, ca  nu vor intreprinde nicio activitate daca se regasesc intr-una din starile prevazute anterior sau care poate afecta capacitatea Membrului de a folosi echipamentele, fiind propria sa raspundere in cazul in care nu respecta prezentul angajament.

Membrii sunt obligati sa poarte echipament sportive adecvat pe tot parcursul antrenamentului, fiind strict interzis accesul membrilor in salile de antremanent cu pantofi de strada.

Minorii nu vor putea incheia un Contract de prestari servicii in nume propriu ci doar unul din parinti poate incheia un astfel de contract cu mentiunea speciala ca se incheie in numele copilului minor si servciile pe care le alege impreuna sau pentru acesta, dupa consultarea cu echipa CRON Phoenix.

 1. SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR

Pentru noi, in calitate de membrii ai echipei CRON Phoenix, este importanta comunicarea pe care  avem cu fiecare Membru inregistrat precum si ca fiecare dintre voi sa fiti multumiti de modalitatea de desfasurare a relatiilor dintre noi si a serviciilor prestate.

In cazul in care exista reclamatii cu privire la calitatea serviciilor sau derivand din aceasta, cererile scrise vor fi transmise pe adresa de e-mail a Centrului CRON Phoenix, respectiv: contact@cron-phoenix.ro

Un membru al echipei va raspunde in maxim 30 de zile solicitarii dvs., in conformitate cu OUG 49/2009, art. 27 (2).

Abia ulterior, in cazul in care nu primiti raspuns in termenul legal, va puteti indrepta catre institutiile abilitate respectiv ANPC ( http://reclamatii.anpc.ro/ ) sau instantele competente.

 1. REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Incepand cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental al omului, prevăzut în art. 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 16 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

CRON Phoenix SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra și se angajeaza sa protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Din acest motiv, este important pentru noi, in calitate de operator de date cu caracter personal, sa va furnizam, intr-o maniera integrata si practica, informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in calitate de persoane vizate.

CRON Phoenix SRL respecta principiile impuse de catre  Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, drept urmare datele dvs. personale vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Societatea noastra respecta principiul minimizarii datelor astfel ca datele prelucrate sunt adecvate, relevante si limitate la ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate si acestea sunt pastrate fara a depasi perioada necesara indeplinirii scopului, iar prelucrarea se face intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal.

Prin citirea prezentei, ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de rectificare, dreptul de stergere, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va retrage consimtamantul, dreptul de a contesta prelucrarea la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, sau daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte si doriti rectificarea lor, va puteti adresa cu o cerere scrisa, la adresa centrului “CRON Phoenix”.

Prelucrarea datelor se va face in temeiul art. 6 alin 1 din Regulamentul general privind protectia datelor, pentru scopuri specifice precum exercitarea activitatii Prestatorului, individualizarea serviciilor, promovarea si publicarea de studii in domeniile de interes ale Prestatorului pe baza analizei persoanelor vizate. In acest sens, fiecare Membru isi exprima acordul (“Consimtamantul”) pentru utlizarea datelor cu caracter personal de catre Prestator, in scopurile antementionate.

CONTACT!

GALERIE